Veiligheid, afspraken en regels

’t Juiste Tuig is van oudsher een zootje ongeregeld.

Dat neemt niet weg dat we geen OSRC -Outlaw Sloop Row Club – zijn.

Daarom hebben we een paar simpele basisregels

1. Respect voor elkaar, jezelf, de omgeving en het materiaal waar we in roeien.

2. In en om het water hanteren we de regels van goed zeemanschap.

3. De vereniging zijn we zelf, we dragen allemaal bij in de lasten en de lusten.

Hoe dat verder werkt staat in

  • Het huishoudelijk reglement
  • De Roei- en Stuurinstructies
  • Het privacy statement Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG)